WARSZAWA

16. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
SZTUKI OPOWIADANIA ONLINE 2021

5 dni / 20 artystów
12 spektakli / 3 wydarzenia towarzyszące
Najlepsi opowiadacze z całego świata

17-21 listopada 2021

Nowym partnerem i tegorocznym współorganizatorem festiwalu jest Mazowiecki Instytut Kultury – nowoczesna, interdyscyplinarna placówka o charakterze artystycznym, animacyjnym i badawczym. Powracamy do MIK-u po 25 latach, bo tam, przy. ul. Elektoralnej 12 w Warszawie, odbyło się jedno z pierwszych wydarzeń artystycznych, organizowanych przez opowiadaczy z Grupy Studnia O., „Diabolus in musica”.

16. edycja festiwalu MITO/LOGIE jest skupiona wokół pojęcia mitu i jego współczesnych odczytań i scenicznych realizacji. Będziemy pytać, po co nam mitologie, jaką rolę mogą odgrywać dzisiaj te stare, święte opowieści – ich struktury, obrazy, znaczenia – funkcjonujące poza macierzystym kontekstem, w skrawkach, w ruchu, w przesunięciach, w wielogłosie. Czy poza archaicznym pięknem są jeszcze dla nas żywe, czy dotykają nas osobiście?

Będziemy też pytać, skąd się bierze potrzeba nowych mitologii, organizujących rzeczywistość społeczną, kulturową, duchową. Podobnie jak współcześni pisarze prze-pisują na nowo stare mity, tak i opowiadacze szukają w opowieściach mitologicznych nowej wrażliwości, nowej perspektywy, a raczej wielu perspektyw oraz odpowiedzi na wyzwania, które dziś są naszym udziałem.

Wśród zaproszonych artystów będziemy gościć Boba Bourdona (Roberta Seven-Crows), reprezentującego rdzenny lud Mi’kmaq z kanadyjskiego Quebecu. Dzieląc się pamięcią kultury i doświadczeń swego ludu, Bob osadza je w nowych kontekstach globalnego świata. Po raz drugi przyjedzie do Warszawy szwedzka pieśniarka i opowiadaczka Kersti Ståbi, tym razem z „Eddą poetycką”, którą wykona z odwołaniem do różnych tradycji śpiewaków eposów – manasczi z Kirgistanu, pansori z Korei i pandvani z Indii. Przekorną przewodniczką po świecie irlandzkiej mitologii będzie żywiołowa i teatralna Clare Murphy, Francine Vidal z Francji odsłoni przed nami różne smaki, głosy i języki Odysei, natomiast Arjen Barel z Amsterdamu, wraz z grupą młodych performerów-uchodźców, zaprosi warszawską publiczność do tańca współczesnego z wątkami greckiej mitologii.

Polscy artyści sięgną do rozmaitych źródeł mitologicznych – rekonstruując z odłamków utraconą bezpowrotnie mitologię słowiańską, wydobywając z greckich mitów to, co przemilczane, ukryte, nieoczywiste. Nie zabraknie też zderzenia, a może spotkania myślenia mitycznego z dyskursem oświeceniowym i mito(logią) nauki.

Festiwal to również imprezy towarzyszące – spotkania w czytelni „Elektra”: warsztaty, rozmowy, filmy, obrazy, poświęcone sztuce opowiadania i szeroko rozumianej mitologii.https://festiwalopowiadania.pl/wp-content/uploads/2021/07/16_ikonka_600.jpg

Z poprzednich lat

Galeria plakatów festiwalu


https://festiwalopowiadania.pl/wp-content/uploads/2021/07/16-MFSO__website_logotypy.png